See English Version

پرداخت هزینه شرکت درسمینار ، اسکان و غذا


 

اطلاعیه هزینه های مربوط به اسکان و غذا

با سلام،

احتراماً جهت اطلاع از هزینه های مربوط به اسکان و غذا به صفحه ی زیر مراجعه فرمایید.

 

http://elect13.pgu.ac.ir/fa/?id=11&p=9